CallnTalk 로고

원어민과 함께 전화/화상영어. 영어회화 스피킹 UP
CallnTalk 바로가기
  • 공지사항
  • Home > 커뮤니티 > 공지사항    
No 제 목 글쓴이 작성일 조회수
 
221    [공지] 4/2일 부활절 수업 휴강     admin   2021-03-29   163
 
 
220    [공지] 3.1절 정상수업안내     admin   2021-02-25   368
 
 
219    [공지] 구정 설연휴 수업및휴강 안내     admin   2021-02-08   469
 
 
218    [공지] Last day 12월 31일(목) 휴일 공지     admin   2020-12-30   453
 
 
217    [공지] 11/2 (월) All Saint Day 휴강안내     admin   2020-10-26   6843
 
 
216    [공지] 10/9 한글날 정상수업해요!     admin   2020-10-06   902
 
 
215    [공지] 추석연휴 정상수업안내(추석당일만 수업없음)     admin   2020-09-24   979
 
 
214    [공지] 11월1일(금) All Saint Day 오후수업(15시~)휴강안내     admin   2019-10-28   2508
 
 
213    [공지] 10월 3일, 9일 휴일 정상수업 안내     admin   2019-10-01   1698
 
 
212    [공지] 추석연휴 9/12일 정상수업안내     admin   2019-09-03   2194
 
 
211    [공지] 8월15일 광복절 정상수업 진행     admin   2019-08-09   1474
 
 
210    [공지] 6월 6일 현충일 정상수업 안내     admin   2019-05-31   1800
 
 
209    [공지] 5/1, 5/6일 정상수업 공지     admin   2019-04-29   1731
 
 
208    [공지] 4.19일 부활절 휴강공지     admin   2019-04-03   1617
 
 
207    [공지] 3.1절 정상수업 진행     admin   2019-02-25   1643
 
 
206    [공지] 구정 연휴 수업 일정 안내     jenny   2019-01-28   2391
 
 
205    [공지] 크리스마스시즌 휴강 안내     jenny   2018-12-06   2338
 
 
204    [공지] 인터넷 장비 교체 안내     jenny   2018-11-08   2504
 
 
203    [공지] All Saint Day 휴강 안내     jenny   2018-10-30   2345
 
 
202    [공지] 콜앤톡을 홈 화면에 추가하기 - 아이폰     kate   2018-10-23   2329
 

 1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 
 
검색