CallnTalk 로고

원어민과 함께 전화/화상영어. 영어회화 스피킹 UP
CallnTalk 바로가기
  • 공지사항
  • Home > 커뮤니티 > 공지사항    
No 제 목 글쓴이 작성일 조회수
 
247    [공지] 석탄일 대체공휴일 5/29(월) , 현충일 6/6(화)​ 정...     admin   2023-05-24   4789
 
 
246    [공지] 5/5 어린이날 휴강해요!     admin   2023-05-02   14214
 
 
245    [공지] 3.1삼일절 정상수업안내      admin   2023-02-27   40875
 
 
244    [공지] 구정연휴 1/23,1/24 수업없어요!     admin   2023-01-19   57938
 
 
243    [공지] 2022년 12월 30일(금) 전체 휴강공지     admin   2022-12-28   67315
 
 
242    [공지] 11/1(월)세인트Day 필리핀강사휴강     admin   2022-10-28   80757
 
 
241    [공지] 10/3개천절및 10/10한글날 대체공휴일 정상수업     admin   2022-09-29   79688
 
 
240    [공지] 추석연휴기간 수업안내     admin   2022-09-06   56214
 
 
239    [공지] 8/15(월)광복절 정상수업 공지     admin   2022-08-10   44676
 
 
238    [공지] 6월1일 및 6월6일 현충일 정상 수업     cks1588   2022-05-25   50952
 
 
237    [공지] 5월5일 정상수업 공지     cks1588   2022-04-29   35097
 
 
236    [공지] 4/15(금) 부활절 수업 휴강     admin   2022-04-11   30211
 
 
235    [공지] 알림톡 서비스 중단안내     admin   2022-03-21   26733
 
 
234    [공지] 3/9 대통령선거일 정상수업     admin   2022-03-04   21677
 
 
233    [공지] 3/1일 정상수업안내     admin   2022-02-22   7826
 
 
232    [공지] 설연휴 1/31(월),2/1(화) 휴강공지     admin   2022-01-24   3851
 
 
231    [공지] 11월1일 전체휴강안내     admin   2021-10-26   2889
 
 
230    [공지] 10/4,11일 대체공휴일 정상수업     admin   2021-09-30   1844
 
 
229    [공지] 이번 추석연휴에는 휴강해요!     admin   2021-09-09   1723
 
 
228    [공지] 8월16일(월) 대체공휴일 정상수업     admin   2021-08-11   1738
 

 1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 
 
검색