CallnTalk 로고

원어민과 함께 전화/화상영어. 영어회화 스피킹 UP
CallnTalk 바로가기
  • 공지사항
  • Home > 커뮤니티 > 공지사항    
No 제 목 글쓴이 작성일 조회수
 
217    [공지] 11/2 (월) All Saint Day 휴강안내     admin   2020-10-26   6193
 
 
216    [공지] 10/9 한글날 정상수업해요!     admin   2020-10-06   288
 
 
215    [공지] 추석연휴 정상수업안내(추석당일만 수업없음)     admin   2020-09-24   498
 
 
214    [공지] 11월1일(금) All Saint Day 오후수업(15시~)휴강안내     admin   2019-10-28   1960
 
 
213    [공지] 10월 3일, 9일 휴일 정상수업 안내     admin   2019-10-01   1388
 
 
212    [공지] 추석연휴 9/12일 정상수업안내     admin   2019-09-03   1801
 
 
211    [공지] 8월15일 광복절 정상수업 진행     admin   2019-08-09   1192
 
 
210    [공지] 6월 6일 현충일 정상수업 안내     admin   2019-05-31   1562
 
 
209    [공지] 5/1, 5/6일 정상수업 공지     admin   2019-04-29   1480
 
 
208    [공지] 4.19일 부활절 휴강공지     admin   2019-04-03   1353
 
 
207    [공지] 3.1절 정상수업 진행     admin   2019-02-25   1383
 
 
206    [공지] 구정 연휴 수업 일정 안내     jenny   2019-01-28   1976
 
 
205    [공지] 크리스마스시즌 휴강 안내     jenny   2018-12-06   1956
 
 
204    [공지] 인터넷 장비 교체 안내     jenny   2018-11-08   2147
 
 
203    [공지] All Saint Day 휴강 안내     jenny   2018-10-30   1983
 
 
202    [공지] 콜앤톡을 홈 화면에 추가하기 - 아이폰     kate   2018-10-23   2101
 
 
201    [공지] 10월 공휴일 수업 안내     jenny   2018-09-27   2214
 
 
200    [공지] 추석 연휴 수업 공지 안내     jenny   2018-09-18   2081
 
 
199    [공지] 9/14(금) 태풍으로 인한 갑작스러운 콜센터 통신망 장애     kate   2018-09-14   1686
 
 
198    [공지] 광복절 수업 안내     jenny   2018-08-13   2175
 

 1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 
 
검색